Kemnere og skatteoppkrevere har vært samlet på Gardermoen i dag for å få informasjon statliggjøringen av skatteoppkreverfunksjonen. Foto: Tone Holmquist

– Kommunene må fortsatt få tilgang til styringsinformasjon

Kommunene må få rask oppdatering av skattetallene også når skatteinnkrevingen blir statlig, krever KS og kommunene. Innstillingen fra finanskomiteen på Stortinget viser at de er blitt hørt.

Kommunene har behov for styringsinformasjon også etter statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen. Skatt utgjør 40 prosent av kommunens inntekter, og de fleste rådmenn er vant til å få en e-post fra kemneren med ferske skattetall et par dager etter at måneden er over.

KS har fremmet dette kravet til staten mange ganger i den pågående virksomhetsoverføringen.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.