Nordkapp på Magerøy med globusen på Nordkapp-platået. Nå ønsker kommunen å hente inn inntekter fra stedet. Foto: Tore Sannum / NTB scanpix

Kommunen vil ha inntekter fra Nordkapp-platået

Striden om hvem som skal tjene penger på Nordkapp-platået, har rast i mange år. Høstens valg sørget for maktskifte i kommunen, som nå har gjort et nytt vedtak.

Rett etter at høstens kommune- og fylkestingsvalg var unnagjort, varslet SV og Senterpartiet omkamp om inntektene fra turismen på Nordkapp-platået.

Etter å ha styrt Nordkapp kommune i 72 år, ble Arbeiderpartiet valgets store taper, mens Sp og SV fikk henholdsvis 37 og 29,7 prosent av stemmene. Ap raste 37 prosentpoeng ned til 17 prosents oppslutning.

I juni vedtok kommunestyret å forlenge hotellkjedene Rica og Scandics monopol på å drifte anlegget, men nå vil det nyvalgte flertallet endre på forholdet, melder NRK.

Nordkapp-platået er Norges tredje mest populære turistattraksjon med 300.000 besøkende årlig. Rica Eiendom betaler 79.000 kroner i året i festeavgift for å leie området fra Fefo. Rica leier så området videre til Scandic, som hvert år krever inn 50 millioner kroner i besøksavgift.

Vil omregulere

Kommunen vil nå omregulere området og har vedtatt bygge- og deleforbud i påvente av reguleringen. De vil fortsette å la bedriftene drifte Nordkapphallen, men ønsker å drifte deler av anlegget selv. Inntekter fra parkering omtales som en mulig inntektskilde.

– Med 30.000 besøkende, som i dag, som betaler en høy avgift på 300 kroner, kan vi få inn 9 millioner kroner i parkeringsavgift, sier den nyvalgte ordføreren Jan Olsen fra SV.

Forslaget ble spilt inn på det som var det nye kommunestyrets konstituerende møte, noe Arbeiderpartiets leder i kommunen, Kari Lene Olsen, mener var ulovlig. Ap har derfor varslet en lovlighetsklage.

Det tar imidlertid Olsen med stor ro.

– Hvis noen kommer for å saksøke oss for å gjøre det loven gir oss anledning til å gjøre, så får de bare gjøre det, sier han.

Reagerer

Administrerende direktør Svein Arild Steen-Mevold i Scandic Hotels Norge reagerer også kraftig, og mener at kommunen er i ferd med å sette viktige lokale arbeidsplasser i fare.

– Vi driver næring over hele landet og har 33 helårsansatte i kommunen. Om sommeren har vi vesentlig flere ansatte og har totalt 75 årsverk. Vi er den største arbeidsgiveren i kommunen, sier han til NTB.

– Dette er første gang vi opplever at en kommune vil rive ned en næring som er etablert over flere år, og dette er vi svært bekymret over, fortsetter Steen-Mevold.

Han beskriver det som både overraskende og uvanlig at et kommunestyre behandler en sak som berører kommunens største næring, uten nærmere utredning og uten kontakt med de berørte partene. Han peker på at temaet kom inn på sakslisten på kommunestyremøtet uten å ha vært annonsert på forhånd.

– Næringslivet er avhengig av forutsigbare rammevilkår for å lykkes, med en kommune som vil næringslivet vel. Det har tatt flere år å bygge opp Nordkapp som et populært reisemål i konkurranse med andre reisemål, men dette kan ødelegges på kort tid. Vi vil ta opp kampen for våre verdier og arbeidsplasser dersom dette viser seg å bli nødvendig, avslutter Steen-Mevold.

(©NTB)