Hotell Lune Huler i Lindås nord for Bergen Hotellet skulle snart tas i bruk som midlertidig asylmottak, men brant ned i helgen. Foto: Gunn Berit Wiik Berg / Strilen / NTB scanpixGunn Berit Wiik Berg / Strilen / NTB scanpix

Holdt asylplaner i Bærum hemmelig for å hindre brann

Frykten for ildspåsettelse var blant årsakene til at Utlendingsdirektoratet (UDI) ikke gikk ut med planene om asylmottak på Lysaker før to uker før innflytting.

Det gamle Tandbergbygget langs E18 på Lysaker skal nå bli asylmottak. Bygget har stått tomt i lang tid. Innflytting er planlagt allerede 18. desember, skriver Budstikka.

Det skal bo 550 asylsøkere i bygningen som er på 10.000 kvadratmeter.

Saken har ikke vært behandlet i noen politiske organer, og Bærum kommune har fått kort tid på seg til å planlegge de oppgavene som pålegges kommunen.

Ifølge Christian Myhre i Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er faren for ildspåsettelse en av årsakene til at de ventet i det lengste med å gå ut.

Mottaket er tenkt som en mellomting mellom akuttmottak og vanlig mottak, med tenkt oppholdstid på rundt tre måneder. UDI vil først og fremst prioritere barnefamilier i mottaket.

– Vi har vurdert situasjonen i Sverige hvor lokasjoner som er bestemt brukt, er blitt utsatt for brann. Vi ønsker å begrense i så stor grad vi kan faren for at det skal skje her, sier Myhre.

DSB har ansvaret for koordineringen av arbeidet med å planlegge mottaket.

Forrige helg brant spiseteltet på det nyopprettede asyllosjiet på Vardåsen. I helgen brant det også i et planlagt mottak i Hordaland.

De siste seks årene har det brent 156 ganger på norske asylmottak, viser tall fra UDI, som opplyser at de fleste branntilfellene er mindre hendelser i forbindelse med matlaging.

(©NTB)