Partileder Geir Lippestad i Partiet Sentrum sier at hans engasjement rundt å bekjempe utenforskap har stått fast i 30 år, uansett hvordan hans private økonomi har sett ut. Han tenker at det er en styrke.

Partileder Geir Lippestad i Partiet Sentrum sier at hans engasjement rundt å bekjempe utenforskap har stått fast i 30 år, uansett hvordan hans private økonomi har sett ut. Han tenker at det er en styrke.

Foto: TERJE BRINGEDAL, VG

Her er partiene med høyest inntekt blant folkevalgte

Trodde du at Høyres lokalpolitikere lå på inntektstoppen? Da tok du feil.

I gjennomsnitt er det de folkevalgte fra Partiet Sentrum som både har høyest skattbar inntekt og størst netto formue, viser Kommunal Rapports beregninger basert på skattetall for 2022. Blant partiets sju folkevalgte ligger snittet for skattbar inntekt på 1,02 millioner kroner, mens snittet for netto formue ligger på 3,9 millioner kroner.

Det er særlig én person som bidrar til å trekke opp snittet i Partiet Sentrum: grunnlegger og partileder Geir Lippestad. Lippestad står i skattelistene for 2022 oppført med 2,3 millioner kroner i skattbar inntekt og 18 millioner i netto formue. Han er eier og daglig leder i Advokatfirmaet Lippestad AS.

– Jeg har ingen inntekt fra politikken. Jeg jobber som advokat og har gjort det i mange år, sier Lippestad.

Se tabeller over gjennomsnitt og median for alle partier lenger ned i saken.

Engasjementet ligger fast

– Partiet Sentrum har programfestet at dere vil bekjempe økonomisk utenforskap og fattigdom i Norge. Er det mulig for en med så høy inntekt å forstå hva en økning i gebyrer vil bety for en innbygger med lav inntekt?

– Det tror jeg helt sikkert at vi kan. Når det gjelder partiet er det mange medlemmer som lever på uføretrygd eller ikke er i arbeid. Hvis du tenker at jeg med min inntekt ikke kan forstå det, så tenker jeg at det er å undervurdere mange som jobber i næringslivet, sier Lippestad.

Han legger til at kamp mot utenforskap har vært hans hjertesak i 30 år. 

– Min økonomi har ikke vært den samme i de 30 årene. Likevel står engasjementet fast. Jeg tenker at det er en styrke, sier Lippestad.

I fjor hadde Ola og Kari nordmann en gjennomsnittlig skattbar inntekt på 379.862 kroner, ifølge skattelistene for 2022.

Høyre god nummer to

Etter Partiet Sentrum er det de folkevalgte fra Høyre som har høyest gjennomsnitt for skattbar inntekt og formue, viser skattetallene for 2022. I gjennomsnitt har Høyres folkevalgte en skattbar inntekt på 866.614 kroner, mens snittet for netto formue blant Høyres folkevalgte ligger på litt over 3 millioner kroner.

Blant de 1.835 Høyre-politikerne er det særlig to som bidrar til å trekke snittet opp: Sandefjord-ordfører Bjørn Ole Gleditsch og Sola-ordfører Janne Stangeland Rege. Gleditsch står i skattelistene oppført med en netto formue på 740 millioner kroner, mens Rege kan notere seg for 382 millioner. 

De to hadde også høyest skattbar inntekt blant Høyre-politikerne i 2022, med henholdsvis 19,4 og 13,9 millioner kroner. Gleditsch er barnebarn av Jotun-gründer Odd Gleditsch senior, og er hovedaksjonær i Jotun sammen med søsken og familie. Rege er arving og aksjonær i Stangeland gruppen, som er en fremtredende entreprenørbedrift.

Beregning: Slik har vi gjort det

Kommunal Rapport har regnet ut gjennomsnitt og median netto inntekt og netto formue blant kommunestyrerepresentantene som ble valgt inn i september 2023.

Tallene er hentet fra skattelistene for 2022.

Vi har tatt utgangspunkt i Valgdirektoratets liste over innvalgte kommunestyrerepresentanter. Den er laget på bakgrunn av de godkjente valglistene.

Kommunal Rapport har ikke oversikt over hvilke innvalgte representanter som ikke lenger sitter i kommunestyret, eller hvem som i så fall har erstattet disse.

Feil kan forekomme.

Lavest: Rødt

Kommunestyrepolitikerne med lavest gjennomsnitt for både skattbar inntekt og formue kommer fra Rødt. De 204 Rødt-politikerne har i snitt en skattbar inntekt på 418.439 kroner og en netto formue på 399.175 kroner. 

Topper også median

For å unngå at enkeltpersoner gir stort utslag, kan vi i stedet se på median nettoinntekt og median nettoformue. Medianen er den midterste verdien i tallmaterialet.

Kommunestyrerepresentantene fra Partiet Sentrum har også den høyeste median-formuen, viser skattetallene for 2022. For de sju politikerne i Partiet Sentrum lå median-formuen på litt over 1 million kroner. 

For de fleste partier ligger medianformuen blant lokalpolitikerne på 0 kroner, viser skattetallene. De eneste unntakene er Partiet Sentrum, Norgesdemokratene og den store gruppa vi har kalt andre. Den inkluderer politikere fra alle bygdelister og tverrpolitiske lister. Samt partier med færre enn fem kommunestyrerepresentanter totalt.

Lokalpolitikerne fra Høyre har høyest median skattbar inntekt, viser skattetallene: 673.755 kroner. Helt på bunnen finner vi de folkevalgte fra Norgesdemokratene, som har en medianinntekt på 306.505 kroner.