Kommunene blir bedt om å ta imot 18.522 flyktninger neste år, fra mottak og kvoteflyktninger direkte fra Syria. Foto: Cornelius Poppe, NTB scanpix

Her er de nye bosettingstallene

Nå kan du se hvor mange flyktninger Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ber din kommune bosette neste år.

Tidligere denne måneden ble det gjort klart at kommunene vil bli bedt om imot 18.000 flyktninger neste år, inkludert et rekordhøyt antall enslige mindreårige.

Nå er anmodningen, som totalt ble på 18.522, hvorav 4.631 er enslige mindreårige, fordelt på kommunene. For første gang blir alle kommunene spurt om å ta imot enslige mindreårige.