Sogn og Fjordanes Trude Brosvik er en av gruppelederne som har skrevet under på brevet til KrFs stortingsgruppe. Arkivfoto.
Sogn og Fjordanes Trude Brosvik er en av gruppelederne som har skrevet under på brevet til KrFs stortingsgruppe. Arkivfoto.
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Gruppeledere i KrF støtter regionreformen

I et åpent brev til sin egen stortingsgruppe, skriver alle gruppelederne i KrFs fylkestingsgrupper at de støtter helhjertet opp om regionreformen, og at den må fullføres.

– Stortingsgruppa skal vite at de har KrFs fylkespolitikere i ryggen. Vi står fast på det vi har sagt tidligere. Dette handler om å få gjennomført en demokratireform, og få flyttet makten nedover i systemet. Det sier gruppeleder for KrF i Trøndelag, Karin Bjørkhaug til NRK.

Alle gruppeledere i alle fylkesting har undertegnet brevet som stortingsgruppen i KrF får tilsendt. De synes det er viktig å rydde all tvil av veien. Nestleder Kjell Ingolf Ropstad sa tidligere denne uken at KrF bare har én plan, nemlig å gjennomføre regionreformen.

I brevet heter det blant annet at KrF har et sterkt eierskap til reformen som de mener vil flytte makt til et regionalt folkevalgt nivå, og ta hele landet i bruk.

«Nå må reformen gis innhold i form av reell overføring av makt og myndighet. Regionreformen er først og fremst en demokratireform. Hovedsaken er å flytte beslutninger nærmere de beslutningene gjelder. Det er et stort behov for å demokratisere en del beslutninger som i dag tas av byråkratiet i sentrale og regionale statlige enheter.

En helt avgjørende forutsetning for å gjennomføre den omfattende omorganiseringen en regionreform innebærer, er at den fylles med konkret innhold. Det nye regionale folkevalgte nivået må tilføres nye oppgaver og utvidet makt og ansvar. Det vil gi regionene verktøy til å ivareta sin regions sterke fortrinn og utfordringer på best mulig måte. «

De som har undertegnet er:

Lars Salvesen, Akershus


Beate Husa, Hordaland

Hans Edvard Askjer, Telemark

Olav I Moe, Østfold

Jon- Olav Strand, Aust-Agder

Arve Knutsen, Nordland

Widar Skogan, Troms

Karin Bjørkhaug, Trøndelag

Trond Johansen, Buskerud

Jytte Sonne, Oppland

Tore Askildsen, Vest-Agder

Solveig Ege Tengesdal, Rogaland

Svein Iversen, Finnmark

Trude Brosvik, Sogn og Fjordane

Hans Hilding Hønsvall, Vestfold

Knut Støbakk, Møre og Romsdal

Geir Byberg, Hedmark

Erik Lunde, Oslo