Kontrollutvalget i Andøy har fullt tillit til Svenn Ole Wiik som kommunens revisor. Foto: Fremover

Gir revisor tillit

Kontrollutvalget i Andøy har vedtatt at de har full tillit til kommunerevisor Svenn Ole Wiik, som måtte gå av som rådmann i Ballangen.

Av møteprotokollen går det fram at ordfører Jonni Solsvik (H) var til stede i kontrollutvalgets møte onsdag og svarte på spørsmål og redegjorde for saken. «Det er særdeles viktig at både kommunestyre og kontrollutvalg er samkjørte i denne saken»,  heter det i protokollen.

Bakgrunnen for at saken ble tatt opp i kontrollutvalget, er at Svenn Ole Wiik ifølge revisjonsselskapet KomRev Nord hadde forsøkt å manipulere kommunens regnskap ved å utgiftsføre en faktura på 10 millioner kroner i 2011, selv om tjenesten ennå ikke var levert. Poenget skal ha vært å bedre regnskapsresultatet for 2011 ved å føre momskompensasjonen som inntekt.  Dette ville vært i strid med regnskapsloven.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.