– Frivillig sektor er avgjørende for at vi skal lykkes med å integrere 50.000 flyktninger eller mer, mener Gunn Marit Helgesen. Arkivfoto: Terje Lien

Gir råd om frivillighet

Samspill mellom kommuner og frivillige i arbeidet med å ta imot asylsøkere og integrere flyktninger sto sentralt på Frivillighetskonferansen i dag.

Lokal frivillighetspolitikk var hovedtemaet på konferansen, som årlig arrangeres av KS og Frivillighet Norge, men i en situasjon der 50.000 flyktninger eller mer skal bosettes de nærmeste årene, ble denne gruppen viet spesiell oppmerksomhet.

KS-leder Gunn Marit Helgesen mener potensialet for bidrag fra de frivillige er enormt.