Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) presenterte i rom jula innstrammingstiltak som vil bety at færre asylsøkere får permanent oppholdstillatelse i Norge. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpixHåkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Fire av ti oppfyller Listhaugs jobbkrav

Innvandringsminister Sylvi Listhaugs (Frp) krav om å være selvforsørget gjør at de fleste flyktninger i Norge ikke kan søke om permanent opphold.

Under halvparten av flyktningene i Norge oppfyller Listhaugs krav om å være selvforsørget, skriver Klassekampen.

Innvandringsminister Sylvi Listhaug varslet tirsdag at det vil bli stilt krav om at flyktninger må ha vært i jobb og vært selvforsørget i mer enn tre år før de kan søke om permanent opphold i Norge. Det blir først mulig å søke permanent opphold etter minst fem år i landet.

Bare 42 prosent av syrerne som har vært i Norge i fem år, er sysselsatt, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Av syrere som har vært i landet i mer enn fem år, har halvparten en eller annen form for jobb.

Men andelen som oppfyller kravet om selvforsørging, er langt lavere enn andelen som har jobb, fordi tallene fra SSB inkluderer alle som har jobb, uavhengig av hvor mye man jobber.

Listhaug vil sette grensen for «selvforsørget» ved cirka 300.000 kroner i året i lønn. I alt er det 188.000 mennesker i Norge med flyktningbakgrunn. Bare halvparten er sysselsatt i en eller annen form.

Arbeiderpartiet har signalisert at de er positive til hovedtrekkene i forslagene. Regjeringen kan derfor regne med flertall på Stortinget for innstramningene.