Her er Tom Myrvold fotografert mens han ennå var ordfører (H) i Ørland.

Her er Tom Myrvold fotografert mens han ennå var ordfører (H) i Ørland.

Foto: Tone Holmquist

Fikk fritak, men ikke etterlønn

Tom Myrvold er helt ute av ordførervervet i Ørland. Nå skal uniformen ut av skapet.

I mars meldte Tom Myrvold på sin Facebook-side at han ville trekke seg som ordfører, etter at han hadde vedgått flere tilfeller av plagiat i kronikker og leserbrev. Myrvold var sykemeldt, og søknaden lot vente på seg.

20. juni søkte Myrvold om fritak fra ordførervervet under forutsetning om innvilgelse av tre måneders etterlønn. Alternativt søkte han om fritak fra 1. august, med 1,5 måneders etterlønn.