StortingetColourbox.com

Enighet om asylavtale på Stortinget

SV og Miljøpartiet De Grønne står på utsiden av asylforliket som Stortingets øvrige partier legger fram klokken 15.

– SV frykter et asylforlik i Stortinget som vil ødelegge for integreringen, og derfor har vi nå meldt fra til de andre partiene at vi ikke kan være med, sier partileder Audun Lysbakken.

Han mener avtalen i liten grad vektlegger integrering og tiltak for å ta bedre imot dem som faktisk har rett til beskyttelse.

– I forhandlinger må man gi og ta, men i disse forhandlingene ble vi bare invitert til å gi, sier Lysbakken.

To frafall

Miljøpartiet De Grønne har trukket samme konklusjon som SV.

– Avtalen legger opp til flere alvorlige innstramminger i asylsøkeres levekår og rettigheter, uten noen klar sammenheng med den akutte situasjonen. Flere av de forslåtte innstramningene vil kunne skade en god integrering på sikt, sier Hansson.

Samarbeidspartiene Venstre og KrF som ellers er på linje med SV og MDG i innvandrings- og integreringspolitikken, har valgt å skrive under på avtalen.

– Det er viktig for KrF å ta ansvar i en krevende situasjon, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til NTB.

– Når man ser avtalen, så vil man se at det er ett til to punkter som man forstår ikke er KrFs primærstandpunkt, men det har vi også vært enige om. Det er nå en annen situasjon enn da vi la vårt partiprogram, tilføyer han.

Trinnvis avtale

Etter det NTB erfarer er det en trinnvis avtale som senere torsdag vil bli presentert på Stortinget. Først kommer listen over hastetiltakene som i hovedsak virker innstrammende. Samtidig forplikter avtalepartene seg til raskt å starte forhandlinger om integreringstiltak og ressurser til kommunene.

Dette innebærer at regjeringspartiene ikke får gjennomslag for sitt primære syn om at slike spørsmål kan skyves på til stortingsmeldingen om integrering legges fram en gang på nyåret.

Listen telte 18 tiltak før de parlamentariske lederne holdt det siste, oppsummerende møtet etter lunsj torsdag. Mange av dem er gjenkjennelige fra listen med 15 forslag som Høyre og Fremskrittspartiet la fram, men det er klare nyanser.

Flere av regjeringspartienes foreslåtte innstrammingstiltak er kraftig moderert og myket opp. Andre forslag har også kommet til underveis.

Ikke matkuponger

Forslaget om å forlenge botidskravet før statsborgerskap gis, er borte. Det samme er formuleringene om at asylsøkere skal kunne få matkuponger framfor kontanter.

At asylsøkere skal få naturalytelser framfor penger, avvises altså. Men samtidig åpnes det for andre løsninger, for eksempel kredittkort eller betalingskort som kun fungerer ved varekjøp og som ikke kan brukes til uttak.

Når det gjelder kutt i ytelsene til asylsøkere, er formuleringene også her noe myket opp. Men det klargjøres at nivået på støtteordningene ikke skal være høyere enn i sammenlignbare land.

Opposisjonen har også fått gjennomslag for et punkt som slår fast at enslige mindreårige asylsøkere skal få bedre oppfølging i mottak.

Ellers legger avtalen opp til økt bruk av midlertidig opphold, nye regler for familiegjenforening og bortfall av regelen som gir rett til opphold dersom asylsøknaden ikke er behandlet i løpet av 15 måneder.

(©NTB)