– Antakelig innser enkelte som ikke har beskyttelsesbehov at det er lite å hente ved å få asylsøknaden sin behandlet her, sier Katinka Hartmann i UDI til Vårt Land. Dette bildet er hentet fra mottaksenteret i Råde kommune. Arkivfoto: Magnus Knutsen BjørkeMagnus Knutsen Bjørke

805 trakk asylsøknaden i fjor

Totalt 31.145 personer søkte om asyl i Norge i fjor. Over 800 av dem valgte å trekke søknaden og reise fra landet.

Av de 805 personene som trakk sine søknader om beskyttelse, kom 137 fra konfliktfylte Irak, viser tall Vårt Land har hentet fra Utlendingsdirektoratet (UDI). Dessuten kom henholdsvis 102 og 63 personer fra Syria og Afghanistan, også de krigsherjede land.

Katinka Hartmann, enhetsleder i returenheten til UDI, sier man vet lite om hvorfor asylsøknader blir trukket, fordi direktoratet ikke har rutine for å intervjue disse personene. Men hun tror mange asylsøkere forlater Norge fordi bildet de hadde fått av landet ikke stemte helt med realitetene.

– Vi antar at flere har hatt en urealistisk og feilaktig oppfatning av hvilke muligheter de ville få i Norge. Antakelig innser enkelte som ikke har beskyttelsesbehov at det er lite å hente ved å få asylsøknaden sin behandlet her, sier Hartmann til Vårt Land.

Hun forteller at de fleste som trekker asylsøknadene reiser tilbake til hjemlandet. I tillegg er det en del som ønsker å reise tilbake til et tredje land.

– Det gjelder kanskje særlig syrere, som da ønsker å returnere til Russland, De forente arabiske emirater, Tyrkia, Libanon og Jordan, sier Hartmann.

(©NTB)