Nytt utvalg skal utrede alderstrøbbel i distriktene

Politikk. Hvordan vil stadig eldre befolkning og færre i yrkesaktiv alder påvirke lokalsamfunn i praksis? Det skal et regjeringsoppnevnt utvalg utrede.
Ibestad kommune i Troms er kommunen med færrest personer i yrkesaktiv alder per pensjonist ved årsskiftet. Foto: Lisa Rypeng

Fredag la regjeringen fram stortingsmeldingen “Levende lokalsamfunn for fremtiden”. Den skisserer krevende utfordringer for Distrikts-Norge i årene som kommer: Befolkningen blir eldre, og det blir færre i arbeidsdyktig alder bak hver pensjonist. Bedrifter og kompetansearbeidsplasser i distriktene opplever at det er vanskelig å tiltrekke seg fagfolk.

Et av regjeringens tiltak er å sette ned et utvalg som skal utrede hvilke utfordringer distriktene står overfor med en stadig aldrende befolkning.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.