Gransker ordførerens kjøp av kommunalt bygg

Politikk. Kontrollutvalget i Loppa har vedtatt å undersøke omstendighetene rundt salget av et helsehus kommunen eide, til et firma eid av ordføreren og hans kone.
Kontrollutvalgsleder Berit Land (Ap) mener det er viktig å undersøke det omstridte salget av hensyn til innbyggernes tillit til politikerne. Foto: Arne Hauge

Undersøkelsen skal svare på om ordfører Steinar Halvorsen (H) var habil da salget ble politisk behandlet, om det var forsvarlig utredet, og om det ble gjennomført i tråd med lover og regler.

To av de tre medlemmene i kontrollutvalget var til stede da saken ble behandlet, og med dobbeltstemmen til lederen – Berit Land (Ap) – ble det vedtatt å følge sekretariatets anbefaling om å undersøke saken. Det andre KU-medlemmet, Thorbjørn Johnsen (H), gikk inn for en forvaltningsrevisjon av flere kommunale salg.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om
Emner

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.