De rødgrønne plusser på milliarder

Politikk. I dag vedtar Stortinget kommuneproposisjonen. De rødgrønne opposisjonspartiene foreslår både å doble og nesten triple regjeringens ramme for kommuneøkonomien neste år.
Karin Andersen (SV), leder i kommunalkomiteen, og resten av Stortinget behandler kommuneproposisjonen i dag. Foto: Joakim S. Enger

De fire regjeringspartiene vil i dag sikre flertall på Stortinget for regjeringens opplegg for kommuneøkonomien neste år.

I kommuneproposisjonen 14. mai foreslo regjeringen en vekst i kommunesektorens frie inntekter på mellom 1 og 2 milliarder kroner i 2020. Det tilsvarer en realvekst på mellom 0,3 og 0,5 prosent.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.