Rødt krever forklaring på «sakene i skuffen»

Politikk. Bystyrevedtak i Oslo blir ikke gjennomført, med komiteenes velsignelse. Helt greit, mener kommunen og kontrollutvalg. Tullete, mener kommunelovekspert. Nå krever Rødt en forklaring fra byråden.
Rødt-leder Bjørnar Moxnes krever en redegjørelse fra byrådet i Oslo.
«I praksis spør vi om byrådet ønsker å følge opp et bystyrevedtak som slår fast at byrådet skal rapportere til bystyret, dersom bystyrevedtak ikke blir fulgt opp»

«Bystyret forutsetter at byrådet, dersom det ikke vil gjennomføre et bystyrevedtak, fremmer en sak til bystyret om at bystyrevedtaket oppheves».

Dette vedtok Oslo bystyre i 2010. Som kommunal-rapport.no har skrevet flere artikler om den siste måneden, etterleves ikke vedtaket. Snarere tvert imot.

Både byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H) og kontrollutvalgsleder Frode Jacobsen (Ap) forsvarer bystyrekomiteenes rett til å vedta at bystyrets vedtak ikke skal følges opp.

Begge fikk i forrige uke kritikk av en av landets fremste eksperter på kommuneloven, Oddvar Overå. Han beskriver kommunens praksis som «helt tullete».

Ber om en redegjørelse

Det var Rødt som fremmet forslaget som bystyret vedtok i 2010. Rødt-leder Bjørnar Moxnes er skuffet, når det nå viser seg at bystyrekomiteene fortsetter å overstyre bystyrets vedtak. Han varsler at partiet vil kreve svar fra byrådslederen og mener at 2010-vedtaket var oppsiktsvekkende nok i seg selv.

– Det at vi måtte få et særskilt vedtak som slo fast at byrådet skal følge opp bystyrets vedtak, var et uttrykk for en uheldig praksis gjennom flere år, som mindretallsbyråder har benyttet seg av når de ikke har ønsket å gjennomføre vedtak de var uenige med bystyret i, sier Moxnes.

I lys av hva Oddvar Overå tidligere har uttalt til Kommunal Rapport, varsler Rødt-lederen at han vil be om at praksisen nå endres.

En følelse av ironi

– Vi er noe overrasket over at både byråd og kontrollutvalgsleder i Oslo kommune, på tross av vedtaket bystyret har fattet, opprettholder en helt spesiell lovforståelse, sier Bjørnar Moxnes.

Rødt opplever det som ironisk å måtte spørre om byrådet ønsker å endre praksis.

– Satt på spissen kan man si at vi spør om byrådet ønsker å følge opp et bystyrevedtak som slår fast at byrådet skal rapportere til bystyret, dersom bystyrevedtak ikke blir fulgt opp.

I første omgang vil Rødt avvente svaret fra byrådet. Dersom kommunen ikke ønsker å lytte til Oddvar Overå, vil partiet vurdere å påklage kommunens praksis videre.

Dette er saken:

 • Bystyrekomiteene i Oslo kan bestemme at bystyrevedtak ikke skal følges
   
 • Både byråd og kontrollutvalgsleder mener praksisen er akseptabel
   
 • Oddvar Overå, forfatter av kommentarutgaven til kommuneloven, er ikke enig
   
 • Bystyret har tidligere vedtatt at praksisen skal opphøre, etter forslag fra Rødt
   
 • Nå vil Rødt-leder Bjørnar Moxnes vite hvorfor praksisen likevel fortsetter
Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.