Sp, KrF og Høyre vil ha garantisystem

Politikk. Flertallet i Lønning II-utvalget går imot innføring av en behandlingsgaranti i helsevesenet, men på Stortinget vil flere av partiene helst ha et garantisystem.
Utvalgets konklusjon om prioritering av psykiatrien blir derimot positivt mottatt på Stortinget.
- Vi vil ta med oss en del av det Lønning II-utvalget sier om psykiatrien i arbeidet med psykiatrimeldingen, sier KrFs leder Valgerd Svarstad Haugland, saksordfører for meldingen.
Uenighet om garantiordninger i helsevesenet har delt Lønning II-utvalget i to. Professor Stein Evensen ved Rikshospitalet i Oslo og fem andre medlemmer utgjør et mindretall som går inn for en skriftlig behandlingsgaranti på maksimum tre måneder. Overskrides fristen, skal garantien konverteres til et verdipapir som sikrer pasienten rett til å søke behandling ved en annen institusjon i Norge eller utlandet, på fylkeskommunens regning.
Flertallet, med blant andre utvalgets leder, professor Inge Lønning, har derimot ikke anbefalt ordningen, fordi den etter deres syn ikke løser problemer knyttet til dagens ventetidsgaranti.
De politiske partiene er langt på vei enige med mindretallet i utvalget. Sp, Høyre og KrF er skeptiske til å fjerne garantisystemet.
- Det er den eneste noenlunde sikkerhet pasientene har for å få behandling, sier Tove Kari Viken (Sp).
KrF frykter at uten en eller annen form for ventetidsgaranti blllir prioriteringene uten virkemidler. Ap vil foreløpig ikke ta standpunkt.
- Vi vil ha en behandlingsgaranti som gir rett til å søke behandling i Norge eller utllandet på fylkeskommunens regning dersom garantitiden brytes, sier Høyres Annelise Høegh. (NTB)

Skrevet av: Kommunal Rapport

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.