- Hernes tør ikke ta ansvar for sykehusene

Politikk. - Helseminister Gudmund Hernes tør ikke ta det fulle ansvaret for sykehusene. Da ville han gått inn for statseide sykehus, sier Annelise Høegh.
Høyres sosialpolitiske talskvinne mener det er uverdig at forvaltningsnivåene skylder på hverandre for ventelistebrudd. Den eneste måten å unngå dette på, er at staten tar over sykehusene, mener hun.
- Det ville riktignok blitt mer ubehagelig for rikspolitikerne, ettersom protester på manglende eller mangelfull behandling da ville komme til oss. Men det må vi tåle, sier Høegh.
Hun mener helseministerens forslag til sykehusorganisering, som ble lagt frem i forrige uke, vil gi mer byråkrati og mindre helse.
- Hernes sa vitterlig på pressekonferansen at sykehusstyringen på regionnivå skulle lovfestes. Dette blir et fjerde forvaltningsnivå, fastslår Høegh.


60-80 prosent stykkpris
Høyre mener at stykkprisfinansiering og «pengene følger pasienten»-prinsippet vil gi pasientene makt til å kreve behandling.
- Hvis de ikke får behandling, kan de si «OK, da tar jeg pasientpengene mine og finner et annet sykehus». Pasient og lege velger sykehus etter behov, og sykehusene må gjøre en god jobb for å få penger, forklarer Høegh.
60-80 prosent av pengene til behandling av somatiske lidelser skal gis som stykkprisfinansiering, mener Høyre. Høegh understreker likevel at det finnes en rekke lidelser der heller ikke Høyre tror at stykkprisfinansiering vil gi raskere behandling.
- Sykehusene trenger rammebevilgninger for å behandle kronikere og psykiatriske pasienter, sier hun.


Vaklende garanti
Men selv for pasienter med somatiske lidelser har det vist seg vanskelig å få garantert behandling innen seks måneder. Stortinget har vedtatt tre måneders garanti for enkelte pasientgrupper. Oslo-kandidat Inge Lønning leder prioriteringsutvalget som bestemmer hvilke pasienter som kommer inn under ordningen. Allerede nå slår Lønning fast overfor Kommunal Rapport at hele ventelisteordningen bør avskaffes.
- Den fungerer mot sin hensikt. Garantien fungerer slik at sykehusene ikke behandler pasientene før garantitiden på seks måneder er gått. Dermed må de vente lenger på enn nødvendig, sier han.

Skrevet av: Kommunal Rapport

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.