Distrikts- og regionalmeldingen

  • 231 kommuner har de siste ti årene hatt nedgang i folketallet.
  • Kjell Opseth er overbevist om at det ikke er økonomiske ressurser det står på for å løse problemene i Distrikts-Norge.
  • Regjeringens mål for distrikts- og regionalpolitikken er å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret og å utvikle robuste regioner i hele landet.
  • For å nå målet mener regjeringen det er nødvendig å videreføre innsatsen i distrikts- og regionalpolitikken. Virkemidlene skal imidlertid i konsentreres mer om utkantkommuner med størst problemer.
  • Det skal satses sterkere på kommunale næringsfond, og Komunaldepartementet lover å satse ekstra midler for at utkantstrøk tar i bruk informasjonsteknologi.
  • Gjennom regionale utviklingsprogram skal fylkesnivået utforme mål og strategier for den samlede utviklingspolitikken i fylket. Fylkeskommunen skal samarbeide med nærings- og arbeidsliv, kommuner og statlige sektorstyresmakter.

Skrevet av: Kommunal Rapport

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!