Alle kommuner får egen politikontakt før sommeren

Politikk. Før sommeren skal alle norske kommuner få sin egen politikontakt. Kontakten skal jobbe med lokalt forebyggende politiarbeid.
Politidirektør Odd Reidar Humlegård  sier den nye ordningen et av flere tiltak for å sikre at politiet er tilstede i alle kommuner, også i kommuner som tidligere ikke har hatt en fast tilstedeværelse. Foto: Terje Lien

Et mål med den såkalte nærpolitireformen er å styrke forebyggingsarbeidet og at politiet jobber tettere og mer strukturert sammen med hver kommune. Planen er at politikontakten skal bidra til dette.

– Politikontaktordningen er et av flere tiltak for å sikre at politiet er til stede i alle kommuner, også i kommuner som tidligere ikke har hatt en fast tilstedeværelse. Det representerer en styrking av samarbeidet med kommunene om forebygging, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Alle kontaktene skal være klare innen 15. juni. Politikontakten skal være uniformert og på plass i kommunen en eller flere dager i uken, avhengig av kommunestørrelse og behov.

Målet er at politikontakten skal opparbeide seg god lokalkunnskap om kommunen og kunnskap om spesielle forhold i lensmannsdistriktet eller politistasjonsdistriktet.

(©NTB)

Flere artikler om
Emner

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.