- Tull at staten ble presset til høy legelønn

Politikk. - Staten er lønnsledende. Det er utrolig at regjeringen skylder på Oslo kommune og KS for sine økte legelønnsutgifter, sier helsebyråd Anne Herseth (H) i Oslo.
I revidert nasjonalbudsjett bevilger regjeringen 148 millioner kroner i kompensasjon for legelønnsopgjøret ved de statlige sykehusene. Under posten for Rikshospitalet skriver regjeringen at staten, som den minste sykehuseieren i Oslo, «måtte» inngå like legelønnsavtaler som KS og Oslo kommune: «Oslo kommune, som er statens viktigaste konkurrent om legearbeidskraft, gjekk inn på tilsvarande avtale (som KS, journ. anmerkning) 1. august 1996. Av omsyn til å sikre tilstrekkeleg legearbeid til statssjukehusa i ein konkurransesituasjon (…) var det nødvendig å slutte ei nær identisk særavtale også for statssjukehusa.»
- Dette er meningsløst. Staten må slutte å skyve ansvaret for sine lønnsoppgjør over på andre. At de ikke forsto konsekvensene, må de selv ta ansvaret for, sier helsebyråd Anne Herseth (H) til Kommunal Rapport.


- Rammer pasientene
Legelønnsoppgjøret koster Oslo fylkeskommune 200 millioner kroner. Dette dekker psykiatrien og somatikken ved sykehusene Ullevål, Aker, Louisenberg og Diakonhjemmet. 100 millioner kroner er allerede kompensert av Oslo bystyre.
- Helseminister Gudmund Hernes må forstå at når regjeringen ikke kompenserer for økte lønnsutgifter ved de fylkeskommunale sykehusene, vil dette gå ut over pasientene. Fylkeskommunene må ta penger fra driften eller kutte i legenes overtidsbruk. I begge tilfeller vil dette ramme pasientene, sier Herseth.


Tre tariffområder
Det spesielle med oppgjøret i Oslo er at tre forskjellige tariffområder inngår lønnsavtaler. KS representerer arbeidsgiverne for 85 prosent av Oslo-legene, Oslo står for 10 prosent og staten for 5 prosent. Men staten, KS og Oslo kommuner er uenige om hvem som har opptrådt «mest lønnsdrivende». KS hevder at de er billigst, med Oslo midt på treet og staten som den desidert dyreste.
Men verken staten eller KS har total oversikt over hva legelønnsoppgjøret ifjor faktisk kostet. KS har engasjert konsulentfirmaet Agenda for å utrede dette. Rapporten legges fram 5. juni. Og helseminister Gudmund Hernes innrømmet i forrige uke overfor NRK at han ikke var klar over hvor dyr lønnsavtalen for helsepersonellet ved de statlige sykehusene faktisk ble.

- Staten må slutte å skyve ansvaret for sine lønnsoppgjør over på andre, sier helsebyråd Anne Herset (H) i Oslo.

Skrevet av: Irene Halvorsen

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.