Landsrådets vedtak om kommuneøkonomien

Ap ble stående alene da Landsrådet fattet vedtak om kommuneøkonomien:
  • KS kan ikke godta at regjeringen ikke foreslår skattører for neste år i proposisjonen. Dette gir lite forutsigbarhet for kommuner og fylkeskommuner.
  • KS regner med at Rattsø II-behandlingen vil gi tilfredsstillende håndtering av fastsettingen av skattørene for framtida. Distriktspolitisk er det viktig å opprettholde mulighetene til en omfordeling mellom skattesterke og -svake kommuner.
  • KS ønsker en vesentlig økning av investeringstilskuddet til omsorgsboliger og sykehjemsplasser.
  • Veksten i frie inntekter er bundet opp til eldreomsorg og tapskompensasjon gjennom inntektssystemet. Dette gir ikke rom for blant annet bygging av barnehager. Kommuner med sterk vekst i elevtallet i grunnskolen vil også få problemer.
  • KS er tilfreds med at regjeringen ikke foreslår endringer Kommunalbanken. En sammenslåing av Kommunalbanken løser ikke Postbankens problemer. (Enstemmig vedtak)

Skrevet av: Kommunal Rapport

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!