På lederplass i andre aviser


Fædrelandsvennen
Det er selvfølgelig alt for tidlig å bedømme et utvalgsarbeid i sin helhet etter noen lekkasjer. Men en del av det som så langt er blitt kjent, har vi sans for. Det må være en fordel å la skatt fra aksjeselskaper tilfalle staten og ikke kommunene. For dette er en skattekilde som varierer mye i omfang fra kommune til kommune. Det kan ikke være riktig at noen sentrale kommuner skal skumme fløten av en verdiskapning som skjer i hele landet, bare gjennom sin rike flora av forretningsadresser. Vi synes også det er et fornuftig prinsipp at det skapes en bedre kobling mellom kommunenes egenaktivitet og skattegrunnlag. Det er med på å disiplinere økonomistyringen og prioriteringen i den enkelte kommune.


VG
Med de mange større oppgaver og reformer kommunene blir pålagt fra sentrale myndigheter, ser vi betydningen av en større statlig styring av midlene. Men samtidig betyr forslaget at kommunene og lokalpolitikerne får en stadig sterkere følelse av å bli redusert til statlige pengeforvaltere, og at politikerrollen blir mindre og mindre. Det er et alvorlig dilemma som Stortinget må gripe fatt i og gjøre noe med.
Dersom det resulterer i at rollen som lokalpolitiker knapt blir annet enn en statlig sandpåstrøer, risikerer vi at viktige deler av lokaldemokratiet går tapt.


Nordlands Framtid logo
Vi vet faktisk ikke om noe annet i vårt skattesystem som er mer urimelig enn denne ordningen, og skjevhetene har bare økt etter hvert som stadig flere virksomheter «filialiseres» under felles konsernledelse med adresse Oslo. Det påfallende er at det ikke er ryddet opp i misforholdet for lenge siden.
Så lenge man ikke er kommet fram til en mer rettferdig fordeling av denne verdiskapningen, er det et godt alternativ at staten henter inn penger for å dele dem ut igjen som rammetilskudd til kommunene.


Nationen logo
Det er et stivt stykke å foreslå slikt når maktesløsheten allerede er lokalpolitikernes hovedproblem. Hovedmålet for reformer i Kommune-Norge må jo være et vitalisert lokaldemokrati - ikke det motsatte. Og hvordan rimer dette med at utvalget ifølge presselekkasjene også ønsker å øke kommunenes bevissthet på egne skatteinntekter? Vår anbefaling til utvalget er at de lar kommunene beholde skatteinntektene av aksjeselskaper.


Agderposten logo
Mens kommunene skal bli mer opptatt av skattepolitikk og skatteinnkreving, skal staten drysse sine nye inntekter jevnere utover kommunene. Erfaringene fra den første innstillingen fra Rattsøutvalget tilsier at det ikke er flertall i Stortinget for å kutte i kommuneøkonomien. Erfaringene fra budsjettbehandlingen i Stortinget i fjor høst er dessuten at kommunene skal få beholde en større del av inntektene - ikke en mindre del. Derfor roper lokalpolitikerne opp nok en gang. Med full rett.

Skrevet av: Kommunal Rapport

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.