Slakter systemet for eiendomsskatt

Advokat Egil Stefan Eilertsen fra Harboe & Co mener dagens ordning med eiendomsskatt er en «katastrofe» og en enorm ressurssløsing.

Eilertsen har arbeidet i mange år med eiendomsskatten som tematikk. Han ser flere utfordringer med dagens ordning:

–  Den baserer seg på individuelle takseringssystemer som er ressurskrevende for kommunen og vanskelig for skattyter å forholde seg til. 

Ifølge eiendomsskatteloven er det kommunen som selv skal verdsette eiendom.

– De må ansette takstapparat eller engasjere rådgivere for å finne eiendommens verdi, og det kunne man kanskje hentet fra likningstall.

Les også: Derfor øker eiendomsskatten

«Mangler kunnskap»

Eilertsen mener en del kommuner mangler kunnskap, og at dagens regelverk gjør det hele «lite gjennomsiktig».

–  Hvis man skal komme fram til en eiendomsverdi, så ser man for seg at det er en slags objektiv størrelse. Men alle som driver med verdsettelse, vet at det finnes ikke noe matematisk regnestykke der man kommer fram til en objektiv størrelse som gir en riktig verdi. Den riktige verdien finner man bare ved å koble sammen kjøper og selger som blir enige om en pris.

– Hvis du skulle bestemme – hvordan ville det sett ut?

– Jeg hadde nok ønsket meg et system som var mer transparent og forutberegnelig.

Les også: Sjekk eiendomsskatten der du bor

Kunne spart ressurser

Eilertsen mener at å kople eiendomsskatten til formuesverdien ville vært en forbedring.

– Det ville ha spart kommunen og skattyter for mange ressurser. Det ville vært enklere å forholde seg til for alle parter, sier advokaten.

Hør hele intervjuet med Egil Stefan Eilertsen i Kommunal Rapports podkast:

*Hvordan eiendomsskatten fungerer
*Det «problematiske» med dagens ordning
*Hans tanker om hvordan det burde fungert
*Kommuners kompetanse
*Fremtiden til eiendomsskatten

 

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.