Røros har lenge vært på topp på Kulturindeksen. Foto: Magnus Knutsen BjørkeMagnus Knutsen Bjørke

Hvordan måle en god kulturkommune?

Vi snakker i denne podkasten med prosjektleder Bård Kleppe i Telemarksforsking om hva som er en god kulturkommune, og hvordan man måler kultur.

Kategoriene som blir målt i Kulturindeksen til Telemarksforsking er:

Kunstnertetthet, kulturarbeidere, museum, konserter kino, bibliotek, scenekunst, kultur for barn og unge som kulturskole og kulturell skolesekk, sentrale økonomisk tildeling og frivillighet er kategoriene.

Røros topper indeksen som så mange år før. Hvorfor?

Se hele indeksen her.

Kulturloven pålegger kommuner og fylkeskommuner å ha et kulturtilbud til sine innbyggere. Det heter i loven at fylkeskommuner og kommuner skal sørge for et bredt spekter av kulturaktivitet regionalt og lokalt. Kulturlivet skal ha forutsigbare utviklingskår. Kommunene skal også sørge for å fremme profesjonalitet og kvalitet i kulturtilbudet, og legge til rette for at innbyggerne kan delta i kulturaktiviteter. Økonomiske støtteordninger pluss andre virkemidler og tiltak skal gjøres kjent for personer, organisasjoner og institusjoner som driver med kultur.

 

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.