Fylkesordfører 
Jon Askeland (Sp) i Vestland mener Nasjonal transportplan faktisk må bli nasjonal – og også omfatte fylkesveiene. Det kan sikre penger til vedlikehold.Foto: Magnus Knutsen Bjørke

– Fylkesveiene bør inn i Nasjonal transportplan

Fylkesordfører Jon Askeland (Sp) i Vestland er fortvilet over manglende tilskudd til vedlikehold av fylkesveiene, som han mener bør inn i Nasjonal transportplan.

Fylkeskommunene har ansvaret for 44.000 kilometer vei, fire ganger så mye som staten. Vedlikeholdsetterslepet er anslått til mellom 45 og 75 milliarder kroner. Statsbudsjettet gir 100 millioner til vedlikehold.

– Vi får ikke gjort noe som vises, sier fylkesordfører Jon Askeland (Sp) i Vestland i Kommunal Rapports podkast Kontrollutvalget.

Hør podkasten nederst i artikkelen

Fylkene er skuffet over bevilgningen på statsbudsjettet til vedlikehold av fylkesveiene.

Askeland tar til orde for at fylkesveiene får fast plass på Nasjonal transportplan (NTP).

– NTP er jo ikke lenger nasjonal når en så stor del av veinettet som fylkesveiene ikke er med i planen, sier han.

– Fylkesveier en reell utfordring

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.