– På 20 år har vi ikke bygd sykehjemsplasser, enda vi vet at antall eldre vokser år for år, og at antall med demens skal dobles, sier generalsekretær Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

– På 20 år har vi ikke bygd sykehjemsplasser, enda vi vet at antall eldre vokser år for år, og at antall med demens skal dobles, sier generalsekretær Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Foto: Agnar Kaarbø

– En stille krise i omsorgssektoren

Nasjonalforeningens generalsekretær Mina Gerhardsen karakteriserer situasjonen i pleie- og omsorgssektoren som en stille krise.

I ukens utgave av podkasten Kontrollutvalget sier Gerhardsen at hun ikke er overrasket over de siste ukenes historier i mediene om kritikkverdige forhold i sektoren.

– Det gjøres mye bra rundt om i kommunene, men disse historiene er også en viktig del av det vi tilbyr eldre i Norge, sier Gerhardsen. 

Nasjonalforeningen for folkehelsen samler helselag og demensforeninger over hele landet.

Generalsekretæren sier det er mye fortvilelse blant pasienter, pårørende og medarbeidere.

– Vi har lenge brukt uttrykket en stille krise. Dette har bygd seg opp over lang tid. Disse historiene er ikke nye av året. Vi ser at det kanskje blir verre nå fordi vi får flere eldre, og kommunene ikke er beredt. På 20 år har vi ikke bygd sykehjemsplasser, enda vi vet at antall eldre vokser år for år og at antall med demens skal dobles. Alle disse vil trenge sykehjemsplass på slutten av sykdomsforløpet, sier Gerhardsen.