Rekordholder vil ha budsjettbehandling enda tidligere

Podkast. Kommunen var ferdig med budsjettbehandlingen allerede før statsbudsjettet ble lagt fram. Nå vil rådmannen flytte behandlingen til enda tidligere på høsten.

De to siste årene har kommunestyret i Levanger ferdigbehandlet budsjettet før statsbudsjettet. Etter det Kommunal Rapport erfarer er Levanger den eneste kommunen som er ferdig så tidlig.

– Det var et politisk initiativ for å få budsjettet ferdig behandlet før elgjakta, i stedet for å ha behandlingen tett opp til jul, forteller rådmann Ola Stene i Levanger i denne podkasten.

Kommunestyret vedtok budsjett 2018 og økonomiplan fram til 2021 allerede i september – før statsbudsjettet.

– Normalt gir kommuneproposisjonen på vårparten ganske god retning for statsbudsjettet. Det bør være nok å lage en plan etter, mener rådmannen. Et unntak er år med regjeringsskifter.

Han har vært toppleder i kommunen i nesten 20 år, og prøvd flere måter å lage budsjett på. De to siste årene har prosessen vært rekordtidlig ferdig. Erfaringene er så gode at Stene gjerne vil flytte prosessen enda nærmere behandlingen av fjorårets regnskap, som normalt skjer i mai eller juni.

Han forteller i podkasten mer om hvorfor den tidlige prosessen fungerer så bra, også for administrasjonen.

Det eneste av budsjettvedtaket som må vente til etter statsbudsjettet, er gebyrene – ettersom blant annet maksprisen for barnehager først blir klar ved behandlingen av statsbudsjettet i Stortinget.

Intervjuet er gjort dagen etter at statsbudsjettet ble lagt fram.

Flere artikler om
Emner

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.