Hvor innovative er norske kommuner?

Podkast. Forsker Tore Hillestad (NHH) mener Kommune-Norge bør ansette flere rebeller. 

– I offentlig sektor er behovet for omstilling og nytenkning betydelig, sier Tore Hillestad.

Han er programdirektør for flere av NHHs Executive-lederutviklingsprogrammer og forsker ved Center for Service Innovation (CSI) ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Forsker Tore Hillestad mener Kommune-Norge bør ansette flere som utfordrer det bestående. Her sammen med journalist Maria Lekve. Foto: Andreas Røed

I en podkast med Kommunal Rapport snakker han om hvordan og hvorfor Kommune-Norge skal bli mer nyskapende.

– Hvis velferdsstaten skal være bærekraftig, så må man være innovativ. Det handler ikke om å finne opp ny teknologi, men å utnytte det potensialet som er der, oppsummerer Hillestad.

Les også: Må lære mer om varsling

Hvor innovative?

Forskeren påpeker at det er noen trekk ved en kommune som hemmer innovasjon.

– Det er fordi en kommune har lange tradisjoner og historikk innenfor et relativt byråkratisk system. Kommuner er tradisjonelt mer reaktive enn proaktive. Samtidig er de politisk styrt, forklarer forskeren. 

Det skaper noen problemer, men problemene er ikke så ulike som problemer som kan oppstå i andre store, etablerte bedrifter i privat sektor, ifølge Hillestad.

Les også: Kommunereform nær dobbelt så dyr

«The Crazy Ones»

Dersom ledere i norske kommuner ønsker å framdyrke innovasjon nytter det ikke å ansette individer som kun er en kopi av dem som er i organisasjonen fra før.

–  Vi vet at ledere ofte sier at de ønsker å ansatte folk som utfordrer, men i praksis  ender mange opp med å ansette folk som er lik seg selv.

Ledere må legge til rette for at individer kan tenke utradisjonelt og utfordre det bestående.

–  Det er en naturlig sosial disponering mellom medarbeidere der de sanksjonerer hverandre når de bryter normer som er etablert. Som leder må man gå foran og legge til rette for å ivareta folk som avviker fra normen – det vil si en person som ikke nødvendigvis tilpasser seg det bestående i et kollegium.

– Så man skal ønske velkommen rebellene?

– Ja,  eller «the crazy ones», som Steve Jobs sa.

Les også: Økonomiprofessor om kommunereform: En god start

Kommunereform

Det er kommunereform i landet. Tore Hillestad påpeker at det representerer et naturlig brudd i kommunesektoren.

– Det kan virke positivt organisatorisk og kulturelt. Det kan umulig bli en skrivebordsreform. Det representerer dynamikk og et veiskille som tydelig vil prege atferden til de involverte, mener Hillestad.

Han understreker at det er viktig at en kommune ikke tar mer risiko eller eksperimenterer mer enn det som er forsvarlig.

– Verden forandrer seg. Samfunnet forandrer seg.  Det er viktig at kommunen rigger seg på en måte som er tilpasset en ny verden.

Dette snakker Tore Hillestad om:

*Hvorfor innovasjon er bra
*Hvordan kommunen kan bli mer innovativ
*Hvordan bygge en kultur som legger til rette for innovasjon
*Tips og råd
*The «Crazy ones»
*Muligheter og fallgruver
*Silotenkning
*Faren med å bli for innovativ

 

 

 

 

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!