Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV) er bekymret for at obligatorisk veiiing av barn kan ha uheldige bivirkninger.

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV) er bekymret for at obligatorisk veiiing av barn kan ha uheldige bivirkninger.

Foto: Terje Lien

Vil ha slutt på veiing av barn i skolen

Obligatorisk veiing av barneskolebarn bør stanses, mener skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) i Oslo.

Thorkildsen mener den obligatoriske veiingen er stigmatiserende, ukomfortabel og tar mye av helsesykepleiernes tid.

– Det kan i verste fall føre til spiseforstyrrelser, at barn blir mer bevisst på det de veier, eller en usunn konkurranse mellom elevene, sier Inga Marte Torkildsen til Dagsavisen.

Helsedirektoratet anbefaler sterkt at skolehelsetjenesten måler vekt og høyde på barn og unge. Begrunnelsen er å få en oversikt over unges vekts, trivsel, helse og ernæring. De fleste skoler i Oslo har i dag obligatorisk måling av vekt og høyde i 3. klasse og 8. klasse i grunnskolen.

– Kroppspress har blitt et mye større problem. Vi vet at det har vært en økning i spiseforstyrrelser blant små jenter, sier Torkildsen.

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (H) forklarer på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet at helsestasjons- og skolehelsetjenesten er en av de aller viktigste helsetjenestene for barn, unge og deres foresatte.

– Det er Helsedirektoratet som har utarbeidet den nasjonale faglige retningslinjen, og det ligger grundige faglige vurderinger til grunn for de anbefalingene som inngår, skriver hun i en e-post til Dagsavisen.

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.