Kunnskapsdepartementet skal sende forslag til nye regler for private barnehager på høring før sommeren. Foto: Magnus Knutsen BjørkeMagnus Knutsen Bjørke

Private barnehager fikk 1 mrd. for mye

Private barnehager fikk nesten 1 milliard kroner mer til pensjonsutgifter i 2017 enn de trengte, viser en ny rapport fra Telemarksforsking. Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) vil kutte tilskuddene.

Kunnskapsdepartementet arbeider med å stramme inn regelverket for private barnehager, slik at offentlige tilskudd skal komme barna til gode og ikke eierne.

Utviklingen i den private barnehagesektoren har gått i retning av store barnehagekjeder med høy lønnsomhet og stor avkastning, viste en rapport konsulentselskapet BDO laget for Kunnskapsdepartementet i fjor. Det er kjent at private barnehager får høyere tilskudd enn de har utgifter til pensjon. Nå har Telemarksforsking undersøkt dette systematisk for Kunnskapsdepartementet.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.