- Den nye modellen inngår i et forskningsprosjekt, sier prosjektleder i Kristiansand kommune, Kristine Løkås Vigsnes (t.h.) Her sammen med forskningsrådgiver Eirik Abildsnes i Kristiansand kommune og seniorforsker i NORCE, Eirin Mølland. Foto: Kristiansand kommune

Ny modell skal få bukt med fattigdom

Ved å organisere tjenestene på en ny måte, håper Kristiansand kommune å forhindre at lavinntekt i familier går i arv.

Modellen, som er utviklet av Kristiansand kommune, har fått navnet «Nye mønstre – trygg oppvekst» og er ett av satsingsområdene i Folkehelseprogrammet i Agder. I alt 15 kommuner deltar i satsingen.

– Modellen skal prøves ut i 5 år. Cirka 200 familier inngår i satsingen, det vil si nesten 600 barn og over 250 voksne, sier prosjektleder i Kristiansand kommune, Kristine Løkås Vigsnes.