– Sommerskole er ekstra viktig i år, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

– Sommerskole er ekstra viktig i år, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

Foto: Terje Pedersen / NTB

Mange kommuner søker ikke om midler til ekstra sommerskole

Dette året har barn i hele landet mistet viktig skoletid. Likevel har ikke alle kommuner søkt om midler til sommerskole som kan gi faglig påfyll for elevene.

– Dette er en mulighet for elever fra 1. til 10. klasse til å få en arena der de kan delta i sosiale og kulturelle aktiviteter og få faglig påfyll, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V), som understreker at sommerskolen ikke er erstatning for skolen, men et viktig supplement.

Regjeringen har bevilget 500 millioner kroner til kommunene som skal arrangere sommerskolen. 228 av kommunene har søkt tilskudd. De skal lage et tilbud til sommeren for elevene. Men det er opp til kommunene om bestemte elevgrupper skal prioriteres.

Regjeringen pålegger ikke lærerne å jobbe til sommeren. De oppfordrer kommunene å ansette studenter som trenger sommerjobb.

Melby sier at strenge smitteverntiltak flere steder har gjort at mange elever har hatt et skoleår med hjemmeopplæring og undervisning på rødt nivå. Målet er at sommerskolen skal kompensere for noen av de faglige og sosiale følgene som pandemien har hatt for barn og unge.

Det skal være gratis for barna å gå på sommerskolen.

– Vi har hele tiden vært opptatt av at barn og unge skal skjermes mest mulig gjennom pandemien. Dette gjelder særlig de sårbare barna. Et slikt gratistilbud gjør at alle elever kan delta på likt grunnlag, sier Melby, som er glad for de kommunene som ønsker å opprette et sommertilbud.

Det er mulig for flere kommuner om å søke. Kommunene som har søkt om tilskudd får etter hvor mange grunnskoleelever de har. Fordelingen blant de 228 kommunene er lagt ut hos Utdanningsdirektoratet.

Oslo kommune har fått over 54 millioner kroner til sommerskolen, mens Røyrvik kommune har fått 50.000 kroner.

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.