Direktør Arild M. Olsen i PBL vil ha klarthet i hvordan kommunene beregner tilskuddene til private barnehager. Arkivfoto: Stian Lysberg Solum, Scanpix

Må gi mer detaljert barnehagedokumentasjon

Private barnehagers landsforbund (PBL) jubler over at nye forskrifter presiserer hvordan kommunene skal sikre likebehandling mellom kommunale og private barnehager.

– Det er et tydelig misforhold mellom statens forskrifter og forventninger om hvordan kommunene budsjetterer og fører sine regnskaper og den virkelighet kommunene befinner seg i, skriver direktør Arild M. Olsen i PBL i et brev til landets kommuner.

Kommunene skal dokumentere at alle relevante kostnader i tilsvarende kommunale barnehager er medtatt i beregningsgrunnlaget og oppfylle konkrete dokumentasjonskrav i forskriften, slik at private barnehager kan vurdere om tilskuddet de får er korrekte.

Klaget i 100 kommuner

PBL har klagesaker vedrørende tilskudd i 100 kommuner. De mener å ha avdekket at relevante kostnader til drift av kommunale barnehager ikke er med i grunnlaget for beregning av tilskudd til private barnehager, og at kommunenes dokumentasjon er så mangelfull at det er vanskelig for de private barenehagene å kontrollere om tilskuddene er riktige.

Ifølge PBL unnlater kommunene å ta med en rekke relevante driftskosntader som de kommunale barnehagene har. Av den grunn skal ca. 1 milliard kroner i offentlige tilskudd ikke ha blitt overført til de private barnehagene som forutsatt, etter at kommunene ved årsskiftet fikk ansvaret for dette.

– Udramatisk

Områdedirektør for interessepolitikk i KS, Helge Eide, synes presiseringen er udramatisk og inneholder lite nytt.

– Presiseringene er begrunnet i at opplysningene som tilskuddet beregnes ut fra, kan dokumentere at tildelingen er rettferdig og korrekt. Det er ikke et urimelig krav, mener Eide.

Kunnskapsdepartementet påpeker blant annet at opplysningene som hentes ut som en linje i kommunens budsjettdokument, ikke er tilstrekkelig detaljert dokumentasjon for at barnehagene skal kunne kontrollere at tilskuddene de har fått gir dem like vilkår som de kommunale barnehagene jobber under. Det kan eksempelvis dreie seg om hvordan kommunene håndterer utgifter til mat og andre relevante driftskostnader.

PBL på sin side synes det begynner å haste med at kommunene klargjør beregningsgrunnlaget for tilskudd.

– Med kun to måneder igjen av 2011, ber vi på vegne av våre 2.295 medlemsbarnehager om at alle kommuner følger presiseringene og prioriterer å innarbeide dette, slik at det ikke hersker tvil om at tilskuddene til barn i private barnehager i 2011 er riktige, skriver direktør Olsen i PBL i en pressemelding.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.