Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Halden-budsjett delvis ulovlig

Flertallet i Halden har fortsatt gitt finansutvalget ulovlige fullmakter, slår Fylkesmannen i Østfold fast.

Tre kommunestyrerepresentanter fra Venstre og Frp krevde i vinter lovlighetskontroll av budsjettvedtaket i Halden.

Nå har endelig avgjørelsen falt hos Fylkesmannen i Østfold. Konklusjonen er at budsjettet er ulovlig på ett punkt. I tillegg uttrykker Fylkesmannen bekymring for den økonomiske tilstanden i kommunen.

Ulovlige fullmakter til utvalg

Det er hovedutvalg for finans, budsjett og økonomisk styring som har ulovlige fullmakter, konkluderer Fylkesmannen. For ett år siden hadde dette utvalget anledning til å endre budsjettrammene til hovedutvalgene. Kommunal Rapport avslørte i fjor høst at utvalget hadde denne ulovlige fullmakten. Da budsjettet for 2011 ble vedtatt, var finansutvalgets fullmakt redusert til å innstille på omdisponeringer overfor kommunestyret.

Men heller ikke dette er lov, påpeker Fylkesmannen.

«Ifølge kommuneloven § 45 nr. 2 er det formannskapet som er gitt denne myndigheten. Kommunestyret har heller ikke adgang til å delegere denne myndigheten til et annet politisk utvalg.»

Dette er stikk i strid med hva Aps gruppeleder Svein Olaussen sa, da han presenterte budsjettforslaget på vegne av Ap, SV og KrF:

«Det (budsjettforslaget, red.anm.) er gått gjennom og sett at dette er som det skal være i forhold til lover, regler og forskrifter.»

– Svak finansiell stilling

For øvrig vil ikke Fylkesmannen oppheve budsjettet. Så sant kommunestyret fjerner innstillingsmuligheten til finansutvalget, vil 2011-budsjettet være lovlig.

Men Fylkesmannen er bekymret for økonomien i Halden.

«Kommunen har en svak finansiell stilling», og «den høye lånegjelda kan bli vanskelig å håndtere for kommunen på sikt», er konklusjonen.

Fylkesmannen påpeker også at kommunen regner med lavere renteutgifter i år, til tross for at gjelda økte kraftig i fjor. Det er i dag, torsdag, ventet at Norges Bank øker styringsrenta, men Fylkesmannen lar forventningene om lavere utgifter passere: «På bakgrunn av dagens lave rentenivå finner Fylkesmannen likevel ikke grunnlag for å underkjenne budsjettet på dette punktet, men vi anbefaler at man ser nærmere på budsjettert nivå.»

– Uheldig å bruke investeringsmoms til drift

Fylkesmannen påpeker også at rammetilskuddet er budsjettert 6,5 millioner kroner høyere enn prognosemodellen fra KS tilsier. Sett i forhold til kommunens totale inntekter er ikke avviket vesentlig, men «vi vil anbefale kommunen å budsjettere med et nivå tilsvarende nasjonale anslag», heter det i brevet.

Det er også «uheldig» at Halden bruker 24 millioner kroner av momskompensasjon fra investeringer i driften, men det er innenfor regelverket.

«Driftsrammene stiller klare krav til omstilling», konkluderer Fylkesmannen, og er dermed på linje med Halden-rådmann Per Egil Pedersen, som for noen dager siden varslet store sprekker i årets budsjett og dermed behov for å redusere utgiftene.