Ordfører Rita Ottervik (Ap) og resten av flertallet i Trondheim gjorde et ulovlig vedtak da de ville sette ideelle foran kommersielle private aktører i barnehagesektoren, mener Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Arkivfoto: Magnus Knutsen BjørkeMagnus Knutsen Bjørke

Fylkesmann opphever politisk vedtak mot private barnehager

Trondheim kommune hadde ikke lov til å vedta en politisk føring om at nye barnehager ikke skal drives av kommersielle aktører, slår Fylkesmannen i Sør-Trøndelag fast i en ny avgjørelse.

26. januar i år vedtok flertallet i bystyret i Trondheim at det var et ønske «at alle nye barnehager som etableres skal være drevet av kommunen eller ideelle aktører og ber rådmannen følge opp dette så langt som mulig bl.a. gjennom reguleringsplaner».

Det vedtaket er ulovlig, konkluderer Fylkesmannen i en 14 siders lang uttalelse etter at representanter fra Frp krevde lovlighetskontroll av vedtaket.