Under halvparten av barnevernssakene i Alta ble ferdig undersøkt innen fristen i fjor. - Vi har hatt et etterslep, men er noenlunde ajour nå, sier rådmann Bjørn-Atle Hansen. Arkivfoto: Eivind Natvig

Færre fristbrudd - men mange etternølere

Flere barnevernssaker behandles innen fristen på tre måneder. Men i Alta og 25 andre kommuner er dette mer unntaket enn regelen.  

For landet som helhet ble 86 prosent av sakene undersøkt ferdig innen tre måneder, viser de foreløpige Kostra-tallene fra Statistisk sentralbyrå. 

Andelen har økt år for år siden 2013, da bare 75 prosent av sakene ble behandlet innen ordinær frist. Antall stillinger med fagutdanning per 1.000 barn er i samme periode økt fra 3,9 til 4,6. I 2015 var tallet 4,3, slik at bemanningen er styrket med 7 prosent bare det siste året, sett i forhold til antall barn.