Espelis råd til fylkene:

  • Utdanningsplanene må samsvare med arbeidslivets krav og behov i dag og for flere år framover.
  • Legg ned populære klasser dersom de har større søkning enn arbeidsmarkedet kan ta.
  • Sørg for å markedsføre «upopulære» fag hvor etterspørselen er stor i arbeidslivet.
  • Unngå å opprette skoleklasser som et alternativ til lærlingplasser. Det undergraver hovedmodellen for reform 94.
  • Hvert fylke bør opprette opplæringskontorer, det er den beste måten å organisere jobben med å skaffe lærlingplasser på.
  • Bruk KS i fylkene.

Skrevet av: Kommunal Rapport

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.