Byråden lover å se nøye på Svarttjern

Utdanningsbyråd Grete Horntvedt (H) skal besøke samtlige barneskoler i hovedstaden.

- Jeg vil vurdere forholdene på Svarttjern skole nøye, men jeg kan ikke si annet enn at jeg skal se nærmere på saken. Hittil har jeg stolt på det forrige byrådets forsikringer om at Reform 97 er i rute, sier Horntvedt.


Byråden for kultur og utdanning skal innen sommerferien ha besøkt samtlige barneskoler for å vurdere reformens holdbarhet. - Er det aktuelt å utsette reformen hvis det viser seg at skolene ikke er nok forberedt til å ta imot 6.000 nye elever? - Det er et hypotetisk spørsmål jeg ikke kan svare på. Skulle det vise seg at man mangler midler til gjennomføringen, vil jeg be staten om å bevilge mer penger. Først skal jeg få oversikt over status quo.


Grete Horntvedt påpeker at det var en god del penger som ble bevilget ekstra til skolene under budsjettmøtet i desember. Ifølge skolesjef Ragnvald Thilesenvar det en påplussing på ca. 120 millioner kroner.


- Vi jobber nå med å finne midler til flere strakstiltak på Svarttjern skole. Håpet er at rengjøring av ventilasjonsanlegget, hovedrengjøring, utbedring av kjøkkenet og fjerning av teppegulvet skal være gjort i løpet av kort tid, sier Thilesen.


Han sier prosjektet på Svarttjern til 29,5 millioner kroner muligens dukker opp igjen i 1998-budsjettet.


Skrevet av: Kommunal Rapport

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.