Bergen ligger på topp i statistikken som viser at antall årsverk i skolehelsetjenesten øker.

Bergen ligger på topp i statistikken som viser at antall årsverk i skolehelsetjenesten øker. 

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Antall årsverk i skolehelsetjenesten øker

Antall avtalte årsverk i helsestasjoner og skolehelsetjenesten per 10.000 innbyggere fra 0–20 år har økt siden 2016. Bergen ligger på topp blant storbyene. Se alle kommunene her.

Antall avtalte årsverk i helsestasjoner og skolehelsetjenesten per 10.000 innbyggere i alderen 0–20 år har økt fra 33,6 i 2015 til 53,4 i 2023. Det viser de endelige Kostra-tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Helsesykepleiere er den største yrkesgruppen i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.