Skal en kommune betale tilskudd for barn som har fått barnehageplass, men som ikke har begynt å barnehagen? Ja, mener PBL. Nei, mener Fylkesmannen i Finnmark. Illustrasjonsfoto: Magnus Knutsen BjørkeFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Alta sparte 2 millioner kroner på krav til private barnehager

Alta kommune og private barnehager har i månedsvis kranglet om tilskudd til barnehagene. Nå har Fylkesmannen i Finnmark fattet et prinsipielt vedtak.

– Vi er veldig glade for at vi har fått medhold på alle punkter, sier kommunalleder Rikke Raknes for oppvekst og kultur i Alta kommune.

FLERE TOLKNINGER FRA UDIR

Alta tok utgangspunkt i veiledningen i BASIL – innrapportering for barnehager i regi av Utdanningsdirektoratet da de trakk støtten til barnehagene.

Der heter det at for å registreres, skal det betales for plassen eller foreligge vedtak om gratis barnehageplass.

I klagen viste PBL til en uttalelse fra Udir til Fylkesmannen i Rogaland og Fylkesmannen i Østfold.

I brevet til Fylkesmannen i Rogaland presiserte direktoratet at det ikke er noe vilkår at barnehager må motta foreldrebetaling for å kunne rapportere inn barnet og få tilskudd.

Kravet er at barnet har fått plass i en barnehage og benytter seg av plassen innen kort tid.

PBL viste også til et svar som Udir hadde gitt Fylkesmannen i Østfold på følgende spørsmål: «Når foreldre har takket ja til plassen, og betaler for den, står de da fritt til å bestemme hvor mye de ønsker å benytte den uten at dette påvirker tilskuddet til barnehagen

Udir svarte:

«Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til rettighetsbarn, og dersom foreldrene takker ja til barnehageplass, forutsetter barnehageloven § 12 a at plassen faktisk tas i bruk. Det er imidlertid ikke krav om at plassen må tas i bruk umiddelbart eller fullt ut. Kommunen kan ikke frata barna retten til barnehageplass, selv om plassen ikke brukes fullt ut. For eksempel kan foreldrepermisjon, arbeidstid og sykdom gjøre det upraktisk å bruke plassen fullt ut, og gjøre det nødvendig med mer fleksible ordninger.

Etter at Fylkesmannen begynte å se på saken, har Udir kommet med en ny veileder til BASIL hvor de sier at «Tabellen utfylles ved å angi det faktiske antallet barn med avtale om plass i barnehagen som gjelder 15.12.»

Kilde: Fylkesmannen i Finnmark

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.