Ny opplæringslov

Stortinget skal i vår vedta en felles opplæringslov. Den nye loven erstatter fem tidligere skole- og opplæringslover. Loven baserer seg på innstillingen fra Smithutvalget fra 1995.
Hovedpunkter i loven:
  • Krav om politiattest for ansatte i grunnskolen
  • Rett til opplæring i finsk dersom minst tre elever på en skole i Troms eller Finnmark krever det
  • Rett til individuell opplæringsplan med krav til mål og innhold i opplæringen av elever med spesialundervisning
  • Rett til morsmåls- og norskopplæring for språklige minoriteter
  • Strengere krav til hjemmeundervisning
  • Lovfesting av arbeidet mot mobbing i skolen
  • Normalisering av stillingsvernet og bortfall av enkelte skolestillinger
  • Nasjonale standarder føres videre for: maks elevtall per klasse, utdanningskrav til lærerne, felles bindende læreplanverk, krav til arbeidsmiljø og godkjenning av lærebøker

Skrevet av: Kommunal Rapport

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.