Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Sparer tid med ny teknologi

Røyken kommune har byttet ut hjemmehjelp med en elektronisk medisinbeholder. Det er Mads Olsen glad for.

– Livet ble mye lettere da jeg fikk den elektroniske medisindispenseren. Nå er jeg ikke lenger avhengig av at hjemmetjenesten kommer med medisinen mellom 08.00 og 10.00. Jeg er fri både når det gjelder å komme på jobb i tide og på fritiden, sier Olsen. 

Han er én av 26 pasienter i Røyken som bruker elektronisk medisindispenser.

– Mye å vinne

Helsedirektoratet anbefaler kommuner å ta i bruk blant annet slike dispensere fordi undersøkelser viser at kommuner som tar i bruk velferdsteknologi har betydelige gevinster.

Konklusjonen er basert på undersøkelser i 35 kommuner som deltok i Nasjonalt velferdsteknologiprogram fra 2013–2016.

Direktoratet deler gevinstene i tre kategorier:

1. Økt kvalitet

2. Spart tid

3. Unngåtte kostnader

Røyken har redusert tiden til hjemmehjelp fra 6 timer og 30 minutter i løpet av 14 dager til 45 minutter for en av brukerne etter at vedkommende fikk elektronisk medisindispenser. En annen har fått redusert tiden fra 5 timer og 30 minutter til 10 minutter.

– Må endre hele tjenesten

Samtidig som Helsedirektoratet mener det er mye å vinne på å ta i bruk velferdsteknologi, kommer de med en klar advarsel: Kommuner må huske at det ikke handler om selve teknologien, men om tjenesten som helhet. For å lykkes med innføring av velferdsteknologi, må kommunen lykkes i å endre måten tjenester leveres på.