Regjeringen vil dele ut tilskudd til utprøving av alternative turnusordninger som blant annet bidrar til flere heltidsstillinger. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Setter av 23 mill. til kommuner som vil tenke nytt

Nytt tilskudd skal få kommuner til å se på nye arbeids- og organisasjonsformer i helse- og omsorgstjenesten.

I forslag til satsbudsjett for neste år foreslår regjeringen å sette av 23 millioner kroner til et nytt tilskudd til utvikling av gode modeller for bedre kvalitet, kompetanse og kontinuitet i omsorgstjenestene, i tråd med kvalitetsreformen «Leve hele livet».

Pengene foreslås omdisponert fra Kompetanse- og innovasjonstilskuddet.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.