Med 19 ulike ansatte ligger Alna bydel i Oslo på topp når det gjelder ulike ansatte som besøker den enkelte bruker av hjemmesykepleie per måned. Gjennomsnittet i Oslo er 15.

Med 19 ulike ansatte ligger Alna bydel i Oslo på topp når det gjelder ulike ansatte som besøker den enkelte bruker av hjemmesykepleie per måned. Gjennomsnittet i Oslo er 15.

Foto: Colourbox

Pasienter får ny hjemmesykepleier annenhver dag

Verken 370 flere ansatte, tillitsmodell eller advarsel fra revisjonen har redusert antallet ulike ansatte som gir pasienter hjemmesykepleie i Oslo.

I snitt fikk brukere av hjemmetjenester i Oslo besøk av 15 ulike ansatte i løpet av én måned. Det viser tall fra den ferske Agenda Kaupang-rapporten «Evaluering av tillitsmodellen i hjemmetjenesten i Oslo.»

Oslo er ifølge Agenda Kaupang den eneste kommunen i landet som fører en slik oversikt.