NHO Handel og Service vil ha bedre målinger av kvaliteten på helse- og omsorgstjenester i kommunene. Arkivfoto

NHO vil ha bedre målinger av kvaliteten på omsorg

NHO Service og Handel mener det er for dårlig måling av kvaliteten på helse- og omsorgsinstjenestene i kommunene og krever nasjonale kvalitetsindikatorer. 

– Pasienter, brukere og pårørende har veldig liten mulighet til å vite om den institusjonen de er avhengige av, faktisk leverer på det nivået de skal, sier administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel til NRK.

Den aktuelle bakgrunnen for hennes kommentar er den sterke kritikken som er blitt rettet mot et omsorgssenter i Vågsøy kommune i Nordfjord. 

NHO Service og Handel mener bedre kvalitetsmålinger bør bli en del av kvalitetsreformen i eldreomsorgen, Leve hele livet, og har foreslått det overfor både regjeringen og Stortinget. Kaltenborn mener dagens målinger gir kommunene for dårlig grunnlag til å vurdere hvilke institusjoner som fungerer bra og hvilke som ikke fungerer bra.

Store kvalitetsforskjeller

De foreløpige Kostra-tallene ble nylig publisert av Statistisk sentralbyrå. De er basert på kommunenes innrapportering av en rekke nøkkeltall, men NHO Handel og Service mener det ikke er godt nok.

– Oftest er det flere institusjoner og sykehjem i samme kommune, og å få snittet av disse samlet til et tall gir langt mindre informasjon og færre muligheter for kvalitetsforbedringer enn om man publiserte tall per institusjon, slik man for eksempel gjør det i Oslo kommune. Og det er det som er vårt konkrete forslag, sa Kaltenbom i en høring på Stortinget før nyttår.

Også Forbrukerrådet har kartlagt og kritisert at halvparten av kommunene ikke gjennomfører brukerundersøkelser av sine pleie- og omsorgstjenester. Det er store variasjoner mellom kommuner og mellom institusjoner i både i opplevd og faktisk kvalitet. 

– Vi ønsker nasjonale kvalitetsindikatorer som publiseres og viser både opplevd kvalitet og objektiv kvalitet for pasienter og brukere, både på sykehjem, annen eldreomsorg og helsetjenester i kommunene, sa Kaltenborn.

Kommunale og private

Både kommunale, ideelle og private institusjoner som utfører tjenester for kommunen skal omfattes, mener NHO Handel og Service, som representerer 146 private helse- og omsorgsaktører. I tillegg til “Kostra-tall” på virksomhetsnivå, vil de at bruker- og pårørendeundersøkelser skal følge en nasjonal standard. De vil at resultatene skal publiseres, ikke bare om måling er gjennomført. 

 

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.