For fjerde år på rad foreslår regjeringen å øke innslagspunktet for toppfinansieringsordningen med mer enn anslått lønns- og prisvekst tilsier. Arkivfoto

Landsstyret kritisk til at finansieringsordning svekkes igjen

Siden 2016 har endringer i toppfinansieringen gitt kommunene en ekstraregning på 1 milliard. KS' landsstyre er meget kritisk.

I Solberg-regjeringens budsjettforslag for 2020 foreslås det at innslagspunktet for toppfinansieringsordningen av ressurskrevende tjenester økes til 1.361.000 kroner. Det er 50.000 kroner ut over anslått lønnsvekst for 2019. Blir forslaget vedtatt, er dette fjerde året på rad at innslagspunktet øker ut over anslått lønnsvekst (se tabell).

Det liker landsstyret i KS dårlig. I en uttalelse fra landsstyret heter det at landsstyret er meget kritisk til at toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester nok en gang svekkes.