Aldersgruppen 80 pluss har fått påfyll av mange nye 80-åringer, som ofte er friske, ifølge seniorrådgiver Dag R. Abrahamsen i Statistisk sentralbyrå (SSB). Foto: Per Kristian Lie Løwe, Konsis Grafisk AS

– Flere over 80 er «unge» og friske

Flere «unge» 80-åringer, færre over 85 år, samt generelt bedre helse i befolkningen. Det er SSBs forklaring på at færre i aldersgruppen over 80 år enn før mottar kommunale omsorgstjenester.  

Antall brukere over 80 år som mottar hjemmetjenester og institusjonstjenester går ned, til tross for vekst i denne aldersgruppen i befolkningen, viser de nye Kostra-tallene som Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte i går.

Det skyldes i hovedsak endringer i aldersfordelingen innad i denne aldersgruppen, tror seniorrådgiver Dag Ragnvald Abrahamsen i SSBs seksjon for helse-, omsorgs- og sosialstatistikk. Han viser til at det de siste tre årene har kommet om lag 3.300 nye 80-åringer inn i gruppen 80 pluss, mens det samtidig har blitt om lag 1.100 færre over 85 år.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.