Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) setter ned et utvalg som skal se på ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for personer med nedsatt funksjonsevne. Foto: Paul Sigve Amundsen / NTB scanpix

BPA-ordningen for funksjonshemmede gjennomgås

Regjeringen setter ned et utvalg som skal se på den lovfestede ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for personer med nedsatt funksjonsevne.

– BPA er en flott ordning når den fungerer godt. Men det er for store forskjeller mellom kommunene, og mange som benytter dagens ordninger, opplever at den ikke fungerer etter intensjonen, sier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp).

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) innebærer at personer med nedsatt funksjonsevne får en personlig assistent som bistår dem i hverdagen. NRK Brennpunkt viste nylig i dokumentaren «Fallet» at flere ikke får hjelpen de har krav på, til tross for at ordningen ble lovfestet i 2015.

Utvalget skal se på hvordan personlig assistent til funksjonshemmede tildeles og komme med forslag til tiltak for å redusere forskjellene mellom kommunene. Et viktig innspill fra brukerne har vært dette bør være mer enn en helseordning og defineres som et likestillingsverktøy.

– Alle mennesker har grunnleggende behov også utover pleie og omsorg. Det er viktig å kunne fylle dagene med meningsfullt innhold og bestemme over eget liv. Det handler om å leve og ikke bare overleve, sier Listhaug.

Utvalget skal levere sin rapport innen 1. oktober 2020.

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.