NKF etterlyser bedre Kostra-tall

Økonomi. Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) mener store variasjoner i kommunenes innrapportering går ut over kvaliteten på Kostra-tallene.   
Administrerende direktør Rune Aale-Hansen i Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) kaller Kostra et nyttig verktøy, men med behov for forbedring. Foto: Alex Asensi

Hvert år blir kommunene bedt om å rapportere inn fjorårets tjeneste- og økonomitall til staten. Mange er allerede nå godt i gang med å forberede kvaliteten på tallene som skal rapporteres. Hensikten med rapporteringen er å få et mer relevant og aktuelt datagrunnlag for å måle ressursinnsats, prioritering og måloppnåelse i kommuner og fylkeskommuner. 

Nøkkeltall som hentes ut av Kostra, baserer seg på innrapporterte tall.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.